Várólista
 
  Magunkról
 
  Rendelések
 
  Elérhetőség
 
  Belépés
 
 
 


Várólista eljárási rend

várólista eljárási rendje
Ugrás a várólista szabályzat mellékletére

Igazgatói utasítás

A várólistákról


Az egészségügyről szóló 1997. évi CLVI. törvény, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) kormányrendelet, a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet, a várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályokról szóló 46/2006. (XII. 27.) EüM, a 8/2008. (I. 23.), 69/2008. (III.31.) Kormányrendelet alapján az alábbi igazgatói utasítást adom ki.

Az 1997. évi LXXXIII. Tv 20. § (1) szerint:

A finanszírozási szerződés szerinti ellátásra kötelezett szolgáltató a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás elvégzését – amennyiben a biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátást – intézményi várólista alapján teljesíti, és a teljesítésről, valamint az azonnali ellátásokról külön jogszabályban meghatározott módon rendszeres jelentést küld az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság részére. A várólista alapján nyújtott beavatkozások körét a 287/2006. (XII. 23.) kormányrendelet határozza meg.

A 287/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 13/A. § (1) rendelkezése alapján az Ebtv. 20. §-ának (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató betegfogadási listát vezet a járóbeteg-szakellátás keretében végzett ellátásokra. A betegfogadási listát szakrendelésenként kell vezetni.

A beteg felkerülése a betegfogadási listára

Fő szabály: Linearitás elve: A vizsgálatra előbb jelentkező beteg ellátását előbb kell elvégezni, mint a később jelentkező betegnél! A betegfogadási listát úgy kell megtervezni, hogy abban az előző 3 hónap tapasztalatai alapján a kontroll vizsgálatra, illetve sürgős ellátásra jelentkező betegek ellátására maradjon megfelelő számú hely.

A lineáris betegfogadási listától eltérni csak indokolt esetben lehet

 • sürgős szükség esetén
 • visszamondott betegfogadási hely kiadásakor, az időpontot kereső következő betegnek. Ebben az esetben nem kell a betegfogadási listán már szereplő beteget előre hozni.
 • beteget a következő szabad időponttól későbbi előjegyzési időpontra tenni csak akkor lehet, ha ez a beteg kifejezett kívánsága.

Beteg ellátásának várható elvégzési idejének módosítása

Erre csak akkor van lehetőség, ha a beteg későbbi időpontot szeretne, illetve akkor, ha szakmai okok miatt sürgős szükség áll fenn. A beteg későbbi időpontra való helyezésekor az előző előjegyzett időpontot törölni kell és új időpontra kell előjegyzést rögzíteni, erről egyéb dokumentáció rögzítése nem szükséges.

A betegfogadási listán már szereplő beteg korábbi időpontban történő azonnali ellátásánál, minden esetben ellenőrizni kell, hogy a beteg nem szerepel-e a betegfogadási listán, mivel a beteg nem maradhat rajta, ha már ellátásra került!

A beteg törlése a betegfogadási listáról

Elvégzés esetén:
A beteg automatikusan törlődik a betegfogadási listáról, ha az adott szakrendelésen a betegfogadási listán szereplő (előjegyzett) napon jelent meg.

Előrehozott ambuláns beavatkozás esetén az előrehozás szakmai okát dokumentálni kell a leletben!

Beteg nem jelent meg:
Az aznap meg nem jelent betegeket a rendelési idő végén NEM SZABAD törölni a betegfogadási listáról! A jogszabály alapján, ha 2 hónapon belül jelentkezik a beteg, akkor részére új időpontot kell adni az előző előjegyzés módosításával. 2 hónap eltelte után a beteget törölni kell a betegfogadási listáról.

Aktualitását vesztette:
A beteget törölni kell a betegfogadási listáról.
Fekvőbeteg előjegyzések vezetése

KKEK Várólista Szabályzata

A Várólista a betegellátás sorrendjét meghatározó jegyzék, mely a következő pontban részletezett beavatkozások (műtétek) sorrend szerinti elvégzése érdekében kerül kialakításra és a Napfény 2001 Kht Kulcsi Kistérségi Egészségügyi Központ www.napfeny2001kht.hu címen elérhető honlapján kerül publikálásra a 46/2006. (XII.27.) EüM jogszabálynak megfelelő formátumban.

Az egynapos sebészetet érintő várólista vezetésére kötelezett beavatkozások

Szakma Beavatkozás típusa Beavatkozás OENO kódja
Szemészet Szürke hályog műtétei (Phaco) 51474
Sebészet Hasfali- és lágyéksérvek 55300, 55310, 55311
Nőgyógyászat Conisatio, Kryoconisatio 56710, 56721

Azon beavatkozások esetén, ahol a jogszabály nem írja elő a várólista vezetését, a főnővér köteles gondoskodni a fekvőbeteg előjegyzések átlátható és egyértelmű vezetéséről. Ennek alapvető feltétele, hogy a műtétet tervező orvos mindig időben - a beteg adatait pontosan és hiánytalanul leírva -, kérje a műtét előjegyzését.
A betegek előjegyzése elektronikus formában történik.

A minimálisan nyilvántartandó adatok a következők:

 • Név
 • TAJ szám
 • Születési idő
 • Állandó lakhely ill. tartózkodási címe
 • Anyja neve
 • Napközbeni telefonos elérhetősége
 • Beavatkozást elrendelő orvos neve
 • Tervezett beavatkozás típusa
 • Beavatkozás elvégzésének várható időpontja

Várólista és betegfogadási lista jelentés

A főnővér minden hónap 10-ig köteles jelentést tenni minden várólista tekintetében, hogy mi az a legközelebbi időpont, ahova a soron következő beteg kerülhet.
A jelentés részletes szabályait a KEK Várólista szabályzata tartalmazza.

A kötelezően előírt várólistás beavatkozásokon túl minden olyan beavatkozásról is várólistát kell vezetni, ahol tartós kapacitáshiány (60 napon túli a várható ellátás) van.

A várólistát vezető személy

A várólista vezetéséért felelős személy az intézet főnővére, ez a szervezeti működési szabályzatban is definiálásra került.

A beteg felkerülése a várólistára

Az intézményi várólistára való felkerülést – a beteg megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezése után – a beteg kezelőorvosa kezdeményezi személyesen, vagy telefonos megkeresés útján.

Személyes megjelenés esetén a beteget lehetőség szerint azonnal fel kell venni a várólistára, amennyiben a beavatkozásnak szakmai ellenjavallata nincs.
A várólistára kerülés tényéről ambuláns ellátást kell rögzíteni. Ha az ambuláns megjelenés nem a KEK-ben történik, abban az esetben a beteget előjegyezni szándékozó orvos köteles a főnővérrel a kapcsolatot felvenni, annak érdekében, hogy a biztosított számára a „Betegazonosító kiadási jegy” átadható legyen. A várólistára kerülés tényét, valamint a „Betegazonosító kiadási jegy” átadásának tényét az ambuláns lapon szerepeltetni kell.

Telefonon történő várólistára kerülés esetén az orvos az alábbi adatokat köteles elkérni a betegektől:

 • Név
 • TAJ szám
 • Születési idő
 • Állandó lakhely ill. tartózkodási címe
 • Anyja neve
 • Napközbeni telefonos elérhetősége
 • Beavatkozást elrendelő orvos neve
 • Tervezett beavatkozás típusa
 • Beavatkozás elvégzésének várható időpontja

A páciens számára a betegazonosítót csak személyesen vagy kezelőorvosa útján lehet átadni, ennek telefonos bemondására nincs lehetőség.

Betegazonosító:
A beteg részére zárt borítékban átadott, a beteget egyértelműen azonosító szám.

A „Betegazonosító kiadási jegyet” zárt módon kell átadni a betegnek, kezelőorvosának. Telefonon történő várólistára helyezés esetén a nyilvános Internet oldalról letölthető „Betegazonosító kiadási jegyet” a telefonon előjegyző orvosnak kell kitöltenie, majd átadnia a betegnek.

Műtéti időpont keresése

Várólistára kerülő betegnél a beavatkozás várható időpontját úgy kell meghatározni, hogy az adott szakma legközelebbi műtétes napján elvégezhető legyen a műtét.

A beteg kifejezett kérésére lehetőség van a várólistán későbbi időpont választására is.

Amennyiben a páciens a legközelebbi felajánlott időpontnál későbbi műtéti időpontot választ, akkor ezt a tényt az ambuláns leletén dokumentálni kell, amelyet a beteggel alá kell íratni és ezt a dokumentumot el kell helyezni a beteg dokumentációjában. Későbbi időpont választását csak személyes ambuláns lelettel alátámasztott esetben lehet alkalmazni! Cselekvőképtelen vagy részben cselekvőképes páciens esetén erre a nyilatkozatra a törvényes képviselő aláírása szükséges!

A várólistán szereplő beteg beavatkozásának várható elvégzési időpontja a várólistára kerülés után csak az alábbi okok esetén módosulhat:

Beavatkozás időpontjának későbbre sorolása

A várólistára felvett betegnél tervezett beavatkozás időpontja az alábbi esetekben sorolható későbbre:

 1. kapacitáshiány miatt, kiemelve:
  1. adott hónapban TVK túllépése
  2. szemlencse keret gazdálkodás túllépése
  3. adott ágyszámon elhelyezhető betegek számának túllépése
  4. technikai jellegű akadályok (pl. műtő műszaki állapota)
  5. az eü. személyzet létszámából adódó akadályok (pl. járványos megbetegedések)
  6. vis major kategóriába sorolható esemény (pl. elemi kár)
 2. a beteg műtétre való ideiglenes alkalmatlansága esetén,
 3. a beteg kifejezett kérésére.

Az „a” pontban felsoroltak miatti halasztásokról a beteget értesíteni kell.
A „b” pontban megfogalmazott esetben „halasztás szakmai okból” állapotot kell rögzíteni és módosítani kell a várható megjelenés dátumát is. A páciensnek a következő, a szakmai szempontok alapján legrövidebb időn belül rendelkezésre álló időpontot kell felajánlani a beavatkozás elvégzésére.
A „c” pontban megfogalmazott esetben a módosítást csak személyesen teheti meg a beteg, ill. akadályoztatása esetén meghatalmazással megbízott személy.

Beavatkozás idejének előre sorolása

A várólistára felvett beteg számára szükséges beavatkozás elvégzésének időpontja az alábbi esetekben sorolható előrébb (tehát korábbi időpontra):

 1. sürgős szükség esetén - A beteg a Szent Pantaleon Kórházba irányítandó
 2. az adott beteg előtt már behívott, beavatkozásra váró páciensnek a beavatkozás elvégzésére vonatkozó ideiglenes alkalmatlansága miatt.

A várólista sorrendtől az ellátás várható eredménye alapján történő eltérés akkor lehetséges, ha a várólistára felvett beteg esetében a, egyéb ellátás szükségességének felmerülte, vagy b, időleges állapotváltozás következik be.

Lekerülés a várólistáról

Beavatkozás elvégzése esetén (intézményünkben)

A várólista Informatikai Utasításnak megfelelően a beteg a fekvőbeteg felvétellel egy időben lekerül a várólistáról. Ha a beavatkozás az adott felvétel kapcsán mégsem kerül elvégzésre, akkor az eredeti sorszámával a várólistára vissza kell helyezni, a beavatkozás elvégzésének várható időpontját pedig későbbi időpontra kell módosítani.

Beavatkozás elvégzése más intézményben

Amennyiben a beavatkozás más intézetben történő elvégzéséről szóló információ személyes megjelenés útján derül ki, akkor a beteg ambuláns vagy fekvő leletében ezt a tényt rögzíteni kell. Ha telefonon derül ki ez az információ, akkor a várólista megjegyzés rovatában kell ezt a tényt rögzíteni. A dokumentálás UTÁN a beteget TÖRÖLNI kell a várólistáról és a törléskor jelölni kell a törlés okát.

Aktualitását vesztette

Amennyiben a beavatkozás aktualitását vesztette, és így a beavatkozás nem kerül elvégzésre, akkor az előző esetben leírtakkal megegyező módon kell eljárni.
Amennyiben a beteg az ellátásra kijelölt időpontban nem jelent meg intézetünkben felvételre, majd pedig 2 hónapon keresztül a beteg vagy kezelőorvosa nem jelezte, hogy fenntartja a várólista helyét, akkor a beteget törölni kell a várólistáról.

Várólista jelentés

A Napfény 2001 Kht. az intézményi várólistáról elektronikus úton, személyazonosításra alkalmatlan módon, minden hónap 15. napjáig – a tárgyhónapot megelőző hónap vonatkozásában – jelentést küld az Egészségbiztosítási Felügyelet részére.
A várólista tárgyhavi jelentés tartalmazza beavatkozás-csoportonként az intézményi várólistára történő felkerülés időpontjával (év, hónap, nap) együtt a beteg sorszámát és az ellátás igénybevételének időpontját, valamint az igénybevétel körülményeit. Amennyiben a beteg az ellátást a tárgyhónapban nem vette igénybe, vagy még nem kapta meg, a jelentésben ezt a tényt, valamint ennek okát kell megjelölni.
Azt a beteget, aki a tárgyhónapot megelőző hónapban az ellátást nem kapta meg, vagy nem vette igénybe, az ellátás igénybevételének időpontjáig, minden tárgyhavi jelentésben fel kell tüntetni azzal, hogy a beteg sorszáma nem változhat.

Minden hónap 10. napjáig a betegeket előjegyző orvosok a várólistáért felelős főnővért értesítik a legközelebbi szakmai műtétes napról, illetve arról, melyik az a legközelebbi időpont, ahova beteg előjegyezhető.

Kulcs, 2008. szeptember ...

  Dr. Matejka Zsuzsanna
  ügyvezető igazgató
Vissza az elejére
Várólista szabályzat melléklete

Várólista szabályzat melléklete

Betegazonosító kiadási jegy

Napfény 2001 Kht.
Kistérségi Egészségügyi Központ
2458 Kulcs
Rákóczi u. 139.

Tisztelt Páciensünk!

Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy kezelőorvosa olyan műtét elvégzését tartja szükségesnek Önnél, melynek vonatkozásában a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján intézményünk várólista vezetésére kötelezett.

Ennek megfelelően adatai rákerülnek a Kulcsi Kistérségi Egészségügyi Központ intézményi várólistájára, melyet – a betegek személyi azonosítására alkalmatlan módon – meg kell jelentetni az egészségügyi szolgáltató internetes honlapján.

A várólista aktuális állapotát, azon elfoglalt helyüket az arra felkerült személyek figyelemmel tudják kísérni.

Annak érdekében, hogy ezen lehetőségével élni tudjon, azonosító szám kerül kibocsátásra az Ön részére, melynek segítségével ellenőrizni tudja a várólistán elfoglalt aktuális helyzetét, a személyes és betegazonosító adatok közzététele nélkül, az adatvédelmi szabályok betartásával.

Az Ön azonosító száma


XXXXXXXXXXXXAz intézmény internetes várólista honlapjának címe:

www.napfeny2001kht.hu

Amennyiben a várólistával kapcsolatban bármiféle tájékoztatásra lenne szüksége, forduljon bizalommal a szükséges beavatkozásra Önt előjegyző kezelőorvosához.

Vissza az elejére
Vissza a lap tetejére


Üdvözöljük
a Napfény 2001
Nonprofit Kft.
honlapján!

Válasszon a menűpontok közül!
 
 

Ajánlott oldalak

 
  copyright © 2008 - Napfény 2001 Nonprofit Kft. ® - All Right Reserved